Едукације из области интерне финансијске контроле у јавном сектору

Агенција за консултантске услуге “Саветник за финансијско управљање и контролу” Панчево је у марту 2023. године одржала едукације из области интерне финансијске контроле у јавном сектору. Главна тема стручног усавршавања је свакако било представљање новог ГИФУК обрасца који се доставља до 31.03. за претходну годину Централној јединици за хармонизацију (Министарство финансија). На једнодневном семинару које […]