Skip to content

О нама

Саветник за финансијско управљање и контролу Мисија Визија Циљеви

Наша мисија

Саветнице за ФУК су младе предузетнице са вишегодишњим консултантским искуством у сарадњи са јавним сектором. “Својим радом желимо да наставимо да доприносимо Европским интеграцијама, заједно са нашим клијентима, што за циљ има унапређење квалитета живота свих грађана Републике Србије”.

 

Наша визија

Визија Саветница за ФУК је да континуираним личним усавршавањем, професионалним и стручним приступом, наставимо са пружањем квалитетних консултантских услуга, чиме постајемо и остајемо поуздани партнер својим клијентима.

 

Саветник за финансијско управљање и контролу сарадња
Радионица Саветник за финансијско управљање и контролу

Чиме се бавимо

Саветнице за ФУК су власници агенције за консултантске активности чија је примарна делатност пружање услуга јавном сектору, израде документације за имплементацију система финансијског управљања и контроле.
Пружамо и консултантске услуге израде и процене ризичних области Плана интегритета, и Локалног антикорупцијског плана ЛАП. Наше богато радно искуство у сарадњи са разним организацијама-корисницима јавних средстава Вам може користити применом примера најбоље праксе којима можете унапредити своје пословање и предупредити ризичне активности. Наши реномирани предавачи ће преношењем свог знања кроз програме стручног усавршавања унапредити компетенције Вашег стручног кадра. Поседујемо неисцрпну вољу за стицањем и унапређењем личних знања и вештина, којима желимо да допринесемо испуњењу Ваших дефинисаних циљева.

Ко су наши клијенти

Ви сте корисници јавних средстава који, континуираним улагањем у своје кадрове, економичним и ефикасним управљањем средствима, подизањем свести грађана о иновацијама из свих животних области, унапређујете квалитет својих услуга.
Сматрате да професионално усавршавање Ваших запослених није трошак, већ улагање у будућност. Имате интересовања, времена и жеље за своје суграђане и њихове предлоге за побољшање као и проблематику. Свеукупним задовољством корисника Ваших услуга стичете њихово поверење што представља примарни циљ постојања Ваше организације. Ви желите да будете водећа огранизација у пружању квалитетних услуга иновативним и савременим приступом.

 

Радионица Саветник за финансијско управљање и контролу