Смернице о учинку

Објављене су Смернице о учинку на сајту Министарства финансија Републике Србије. Ту такође можете пронаћи и Смернице за управљање ризицима, Смернице о ФУК за мале кориснике јавних средстава, Смернице за управљање неправилностима али и Приручник за финансијско управљање и контролу. У наставку се укратко упознајте са основама Смерница о учинку чију су израду и објављивање […]