Консолидовани годишњи извештај за 2021. годину о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији

Консолидовани годишњи извештај о стању интерне финансијске контроле у јавном сектору у Републици Србији сваке године Влади доставља министар финансија на основу члана 83. Закона о буџетском систему. Консолидовани годишњи извештај за 2021. годину садржи, обједињавањем појединачних годишњих извештаја о систему финансијског управљања и контроле, односно годишњих извештаја о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије […]