Управљање неправилностима – одговорности

Циљ Смерница за управљање неправилностима је да помогну руководиоцима КЈС да успоставе систем за откривање, евидентирање ипоступање по обавештењима о сумњама на неправилности унутар организације којом руководе. Сва запослена и ангажована лица код КЈС су у обавези да пријаве сумњу на неправилност уколико дођу до сазнања о њој. Да би то било могуће, руководство је […]