У каквој је вези Локални антикорупцијски план са Планом интегритета?

У каквој су вези Локални антикорупцијски план, План интегритета па чак и Финансијско управљање и контрола? План интегритета (ПИ) јесте још један интерни антикорупцијски механизам, чије усвајање и примену предвиђа Закон о Агенцији за борбу против корупције. Модел ЛАП-а се неће детаљније бавити планом интегритета, али је важно напоменути да ЈЛС које имају усвојен ПИ […]