Допуне правилника о интерној ревизији – Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору

Објављене су допуне правилника о начину успостављања интерне ревизије у Службеном гласнику РС, број 84/2023 од 5. октобра 2023. године. Ново усвојени “Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору” и “Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни […]